Ajutine liikluskorraldus 

Pakume ajutise liikluskorralduse täisteenust ööpäevaringselt, kui vajate teede sulgemist või kui vajate ehitusööde, ürituste või hooldustööde raames kehtiva liikluskorralduse muutmist .
Pakume nii ajutise liikluskorralduse täisteenust kui ka ajutiste liikluskorraldusvahendite renti.

Täisteenus sisaldab:

  • Liiklusskeemide koostamist,
  • Liiklusskeemide kooskõlastamist omavalitsuste või Transpordiametiga,
  • Ajutiste liiklusmärkide ja teiste liikluskorraldusvahendite paigaldust vastavalt skeemile,
  • vajadusel liiklusohutusolukorra jälgimist ja liikluskorraldusvahendite korrigeerimist ning objekti lõppedes liiklusmärkide ja teiste liikluskorraldusvahendite eemaldust. 
Ajutiste liikluskorralduse üldtingimustega saab tutvuda lähemalt siin.
 

Liikluskorraldusskeemid

Koostame liikluskorraldusskeeme:

  • Avalikele üritustele,
  • Ehitusobjektidele,
  • Teedeehitus objektidele

Koostame skeemid vastavalt liikluskorraldus määrusele. Kooskõlastame vajadusel liikluskorraldusskeemid Tallinna Transpordiametiga, Transpordiametiga, omavalitsustega ning paigaldame märgid ja muud liikluskorraldusvahendid vastavalt liikluskorraldusskeemile. 

Projekteerimise hinnakirjaga saab tuvuda siin